DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tài sản quan trọng nhất của ONE là con người –
và những người đó đến từ nhiều nền tảng khác nhau, thông báo cho không gian mà họ thiết kế.

KHÁCH HÀNG CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tự hào về sự hợp tác của chúng tôi với các công ty hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực như Ô tô, CNTT và Viễn thông, Sản xuất, Tài chính, Pháp lý, Tiếp thị và Quảng cáo, Dược phẩm, Chăm sóc Sức khỏe, Khoa học Đời sống, Bán lẻ, Bất động sản, Năng lượng và Giáo dục, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đặc biệt.

Thảo luận về không gian của bạn với chúng tôi

Thảo luận về không gian của bạn với chúng tôi
go top